Kvalitetsstämpel med en Provtryckning

Med en provtryckningen eller så kallad luftäthetsprovning så får ni ett kvitto att allt ser bra ut och inga dolda briser byggs in vid nyproduktion eller utbyggnader. 

Luftäthetsprovning med Mät & Byggprojekt i Viksberg AB

Med en provtryckning eller så kallad luftäthetsprovning så kan man upptäcka brister i ett tidigt skede i byggnation av nyproduktion och utbyggnader. Vi har ett sammarbete med Mät & Byggprojekt i Viksberg AB där alla våra projekt provtrycks i ett tidigt stadie för att alla parter skall få ett kvitto att byggnationen går rätt till och att inga brister byggs in. En provtryckning går till så att det säts en fläkt i en av ytterdörrarna eller i ett fönster. Därefter sätts huset i ett undertryck som gör att luften utomhus sugs in genom  otätheter i fastigheten. Det är nu vi tillsammans med Luftäthetsprovaren går igenom fastigheten och läckagesöker för att upptäcka ev brister som kan vara svåra att upptäcka utan hjälp av fläkten. Till vår hjälp för läckagesökning har vi en värmekamera om det finns en temperatursskillnad ute och inne. Annars finns andra lösningar med tex rök för att upptäcka läckage. Bristerna åtgärdar vi på plats för att senare kunna fortsätta att tex gipsa igen tak och väggar med vetskap att inga dolda brister finns som kommer försämra fastighetens innomhusmiljö och effektiviteten av uppvärmningen.

Med en lufttäthetsprovning så får ni inte bara ett kvitto att allt ser bra ut utan också en rapport som lämnas in till kommunen för att verifiera energiberäkningen och slippa få ett interimistiskt slutbesked eller som man säger ett tillfälligt slutbesked. 

Har du frågor angående hur man bygger ett tätt hus eller vill boka ett besök kontakta gärna oss,

Byggansvarig
Mattias Rahmberg
073-2517855
info@avestabyggservice.se
​​​​​​​

Diplomerad Lufttähetsprovare 
Emil Rahmberg
0732544557
info@mobyggprojekt.se
www.mobyggprojekt.se